April 24, 2007

CAD vs Origami: Robot

Solidworks vs Mr Torimoto

1 comment:

Technohippy said...

mmmm. . . impressive!